Oferta - porównanie

Projekt Podstawowy Projekt Szczegółowy Projekt Szczegółowy z Nadzorem Autorskim
INWENTARYZACJA
Pomiary istniejących ścian tak tak tak
Dokumentacja fotograficzna istniejącej przestrzeni tak tak tak
Wrysowanie planów tak tak tak
KONCEPCJA (2-3 lub więcej wersji układow funkcjonalnych projektowanego wnętrza)
a) rzuty poziome ze ścianami działowymi tak tak tak
b) rozmieszczenie mebli i innych przedmiotów użytkowych tak tak tak
c) układ kuchni tak tak tak
d) układ łazienek z zaznaczonymi sprzętami, białym montażem itp. tak tak tak
e) wstępna koncepcja podłóg tak tak tak
f) propozycja rozwiązań kolorystycznych tak tak tak
Naniesienie zmian lub uzupełnienie koncepcji tak tak tak
PROJEKT (w oparciu o zaakceptowaną koncepcję)
Projekt lokalizacji punktów instalacji:
a) elektrycznej - oświetlenie, włączniki, gniazda tak tak tak
b) hydraulicznej – zlew, zmywarka, bidet, wc, umywalki, baterie, wanna, prysznic tak tak tak
c) centralnego ogrzewania: piec, grzejniki, ogrzewanie podłogowe tak tak tak
Projekt sufitów podwieszanych z oświetleniem tak tak tak
Projekt zabudowy kuchennej:
a) rzuty z góry tak tak tak
b) dobór sprzętów AGD tak tak tak
c) szczegółowy projekt mebli tak tak tak
Projekt mebli na zamówienie tak tak tak
Projekt detali architektonicznych:
a) zabudowa g-k tak tak tak
b) kominki tak tak tak
Projekt układu ceramiki:
a) na podłodze tak tak tak
b) na ścianach tak tak tak
Projekt podłóg:
a) drewniane tak tak tak
b) inne tak tak tak
Rozwinięcia ścian:
a) widok każdej ze ścian z układem materiałów i proponowaną kolorystyką tak tak tak
b) wizualizacja 3D tak tak tak
Dobór kolorystyki poszczególnych pomieszczeń tak tak tak
Dobor materiałów wykończeniowych: dobór modelu, producenta:
a) podłogi drewnianej tak tak tak
b) listew przypodłogowych tak tak tak
c) ceramiki tak tak tak
d) okładzin ściennych tak tak tak
e) białego montażu tak tak tak
f) armatury tak tak tak
g) osprzętu elektrycznego i lamp tak tak tak
h) grzejników tak tak tak
i) drzwi + klamki tak tak tak
j) sprzętu AGD i RTV tak tak tak
k) tapet tak tak tak
l) innych elementów dekoracyjnych tak tak tak
Podanie ilości wybranych materiałów ze wskazaniem miejsca zakupu (na podstawie określonego przez klienta budżetu) tak tak tak
Opisy dla wykonawców rysunków technicznych tak tak tak
Szacunkowa wycena kosztów elementów aranżacyjnych tak tak tak
Przygotowanie zamówień do poszczególnych sklepów tak tak tak
Organizowanie transportu materiałów na budowę tak tak tak
Ustalenie i kontrola harmonogramu prac na budowie tak tak tak
Koordynacja montażu:
Stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową tak tak tak
Uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych tak tak tak
Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej tak tak tak
Obiór prac po każdym zakończonym etapie tak tak tak
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU
Cześć opisowa:
a) opis wykorzystanych materiałów tak tak tak
b) sposób ich układania i mocowania tak tak tak
c) informacje niezbędne do prawidłowego wykonania projektu tak tak tak
d) podanie ilości wszystkich materiałów tak tak tak
Cześć rysunkowa:
a) rzuty z wymiarami tak tak tak
b) przekroje z wymiarami tak tak tak
c) rozwinięcia ścian tak tak tak
d) detale architektoniczne tak tak tak
e) wizualizacje 3D tak tak tak
Forma elektroniczna:
a) w formacie JPEG na płycie CD lub wydruków tak tak tak